ANNELEEN VAN BOSCH
Strategic Lead - Change Mentor

ALGEMEEN MANAGEMENT- EN ORGANISATIEBEHEER

- algemene doorlichting onderneming - SWOT-analyse - definiëren doelstellingen, KSF’s en KPI’s - begeleiding bij veranderingen in strategie, structuur, systeem, HR en cultuur - optimaliseren van de informatiestroom en uitwerken van een rapporteringssysteem - implementeren vergaderingen en opstellen vergaderregels

JURIDISCH ADVIES

- opstellen contract - algemene voorwaarden - installeren systemen - invorderen facturen - adequaat en schriftelijk reageren - contractonderhandelingen mee opvolgen

HUMAN RESOURCES

- opmaken organigram met functiebeschrijvingen en -verantwoordelijkheden - implementeren van functionerings- en evaluatiegesprekken, uitwerken opleidingsbeleid en –plannen - aanpak problemen omtrent betrokkenheid en motivatie - verbeteren interne communicatie

INFORMATICA ADVIES

- in kaart brengen van de informaticabehoeften - optimaliseren van de proces flow, geïntegreerde controle en rapportering via informatiesystemen - elektronische interactie tussen klant en leveranciers opzetten - adviseren bij de keuze van de meest geschikte hard- en software
Brikks start steeds op basis van een intake gesprek, hierin worden noden vertaald in werkpunten en gaan we samen aan de slag om de werkmethode te bepalen. Gelet op de gepersonaliseerde aanpak is er geen standaard antwoord. Het motto van Brikks is dan ook “indien het zo logisch en/of gemakkelijk was dan deden jullie het toch al lang zelf.” De strategie leeft duidelijk in het hoofd van de ondernemer maar is meestal niet concreet uitgeschreven. Missie en visie zijn gekend voor de ondernemer maar niet altijd duidelijk voor medewerkers. Brikks helpt om de strategie te bepalen en te communiceren binnen de onderneming. 88% van de zaakvoerders/eigenaars meent dat er in hun bedrijf een zeer duidelijke en geformaliseerde structuur is. Uit interviews blijft dat de structuur zelden concreet uitgeschreven, noch up-to-date is. Brikks zal verantwoordelijkheden oplijsten en structuur brengen. Ondernemingen werken met diverse IT/software-systemen. De complexiteit is dat de systemen vaak divers en niet aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor gaan er opportuniteiten verloren en gaat de efficiëntie naar beneden. Brikks ondersteunt de communicatie en bepaalt, samen met externe partners, een plan van aanpak om dit te uniformiseren. 1 op 1 gesprekken vinden in informele sfeer plaats. De enquête toont dat dit niet als probleem ervaren wordt. Interviews leren ons dat zaakvoerders vinden dat ze dicht genoeg bij hun werknemers staan maar dat een formeler kader houvast kan bieden. Brikks faciliteert HR-vergaderingen op geregelde tijdstippen en formaliseert opvolggesprekken. De cultuur is niet formeel onderzocht in de enquête. De waarden van de ondernemingen zijn gebaseerd op hun cultuur. Brikks respecteert de cultuur, normen en waarden van de onderneming in haar aanpak.

ONS TEAM

Anneleen Van Bosch

Anneleen Van Bosch

CEO
Strategic lead - Change mentor
Kristof Schraepen

Kristof Schraepen

Founder
Freelance consultant - Expert in Online & Mobile conversion - Interim (Online) team management - Strategic guidance on Online & Mobile sales growth

KLANTEN